Sales Force

Med uddannelsen Sales Force Optimization kan omsætnigen og bundlinien forøges væsentligt.

Sales Force Optimization tager fat i alle vigtige dicipliner som skal udføres af konsulenter der har opsøgende og-eller vedligeholdelses salg både til Detail og B2B salg.

De emner der arbejdes med er:

Priotering med udgangspunkt i kundens potentiale.

Planlægning for at undgå spiltid.

Det gennemførende salg med fokus på værdibaseret salg og evnen til af sælge på forretningsmotiv og ikke på produktmotiv.

Opfølgning og evaluering på afholdte kundebesøg.