Executive Coach - Coaching baseret ledelse

Udnyt det ekstra potentiale der ligger gemt i din organisation.

Coaching hjælper mennesker til at få nye evner, viden og/eller værdier og holdninger.  Et af nøgleordene er relationer.

Coaching er en relation mellem mennesker, som er med til at transformere - dvs. at åbne op for nye mentale tænkemåder, nye mentale strukturer.

Følgerne af coaching er, at man sætter mennesker i stand til at lære selv – så vi forstår vores egne måder at lære på.

Blandt de mere end 1400 virksomheder og organisationer der er undersøgt findes et vejet gennemsnitligt mer-potentiale på ca. 30%.       Kilde: The coaching compagny.

***